Boeing & Airbus số lượng tàu bay không bàn giao tăng cao giữa đại dịch

06/08/2020

Số lượng tàu bay đã sãn xuất nhưng chưa được bàn giao

(Tính đến 27/07/2020)

Airbus total

166

A220

11

A320-family

112

A330

14

A350

25

A380

4

Boeing total

462

737 Max

423

747-8F

2

767

1

777

5

787

31

Total, both manufacturers

628

Nguồn: Cirium fleets data

DỰ TRỮ TÀU BAY THÂN RỘNG

Trong số 39 tàu bay thân rộng chưa được bàn giao, có 2 B747, 1 B767, 5 B777 và 31 B787. Ngoài ra có tới 31 tàu thân rộng mới thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng trước, 21 tàu thực hiện chuyến bay đầu tiên từ 4 tháng trước.

Số liệu Boeing cho thấy có 4 B787 và 92 B737 Max đã bị huỷ tháng trước do Norwegian gặp vấn đề về tài chính.

“Số liệu từ Cirium chỉ ra, đến 27/07/2020, có 166 tàu bay đã lắp ráp xong, tuy nhiên trong số đó có 11 A220, 112 A320 family, 14 A330, 25 A350 & 4 A380 chưa được bàn giao.

BÀN GIAO, LẮP RÁP Ở MỨC THẤP

Ảnh hưởng của đại dịch dẫn đến việc hàng ngàn tàu bay không khai thác, việc bàn giao tàu bay bị giảm sút nghiêm trọng.

Boeing chỉ giao được 70 tàu bay trong nửa đầu năm 2020, giảm 71% so với năm trước. Airbus bàn giao được 196 tàu bay, giảm một nửa.

Cả Boeing và Airbus buộc phải cắt giảm công suất lắp ráp.

Boeing giảm xuống ở mức 2,5 tàu B777/tháng (thay vì 5 tàu bay/tháng trước đây). Boeing cũng có kế hoạch giảm B787 từ 14 xuống còn 10 tàu bay năm nay và chỉ còn 7 tàu bay vào 2022. Tỷ lệ lắp ráp B737 MAX ở mức rất thấp và không được tiết lộ.

Airbus chỉ lắp ráp và bàn giao ở mức 40% so với kế hoạch ban đầu cho 2 năm 2020 & 2021. Tính chung, hàng tháng Airbus sẽ giảm từ 60 xuống còn 40 tàu bay một lối đi, giảm từ 3,5 xuống còn 2 tàu đối với A330 và cắt giảm từ 9,5 xuống còn 6 tàu A350.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các khách hàng là các hãng hàng không để cùng phối hợp giữa việc lắp ráp vafbafn giao tàu bay” Airbus cho biết.

Nguồn: https://www.flightglobal.com/airframers/airbus-and-boeings-undelivered-jet-inventories-swell-amid-pandemic/139499.article