Cho thuê máy bay

Cho thuê máy bay

Sở hữu một đội bay gồm nhiều máy bay các loại, từ máy bay thân rộng đến máy bay phản lực nhỏ và trực thăng, chúng tôi cung cấp những hình thức thuê hoạt động khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng bao gồm khô, thuê ướt, mua và cho thuê lại...

Các loại máy bay

Airbus Helicopter

Boeing

Airbus

Eurocopter

Bombardier