Airbus vượt qua Boeing với việc giao tàu bay trong quý I 2021

16/04/2021

Số liệu về giao tàu bay mới nhất cho biết, Airbus kết thuc quý I tốt hơn so với Boeing. Airbus tính đến 31 tháng 3 năm 2021 giao tổng cộng 125 tàu bay, so với 77 tàu bay của Boeing.

Dòng Airbus A320 Family được giao nhiều nhất, trong đó có 57 tàu A320Neo, trong số này có 20 tàu được giao tới các hãng hàng không Trung quốc.

Đối với Boeing, trong quý đầu có tói 80% tàu bay 737MAX được bàn giao trong tổng số toàn bộ các máy bay: 58 tàu 737MAX, 6 tàu 777, 5 tàu 737, 5 tàu 767, 2 tàu 787 và 1 tàu 747. Phần lớn 737MAX được giao cho các hãng hàng không Bắc Mỹ.

Với việc trở lại của 737MAX đã thúc đấy việc bàn giao và đặt hàng đối với loại tàu bay này. Boeing mới đây thông báo Southwest đặt 100 tàu 737MAX với 155 lựa chọn, với tổng số lên đến 255 tàu bay đã được giao cho hãng này.

Nguồn: https://www.aerotime.aero/27680-Airbus-Boeing-deliveries-Q1