Airbus thông báo mua lại cổ phần sau năm tài chính thành công

10/03/2023

Airbus đã thông báo rằng họ đã mua lại vốn cổ phần của mình trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023.

Trong giai đoạn này có năm giao dịch xảy ra đã dẫn đến việc nhà sản xuất máy bay châu Âu mua lại tổng cộng 171.250 cổ phiếu của các cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Paris. Trung bình, Airbus trả 123,4 euro (131,7 đô la) cho mỗi cổ phiếu, với tổng giao dịch trị giá khoảng 21,1 triệu euro (22,5 triệu đô la). Quyết định làm như vậy đã được các cổ đông của công ty chấp thuận, họ đã cấp cho Airbus quyền mua tới 10% cổ phần của mình trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM) vào tháng 4 năm 2022.

Theo sàn giao dịch chứng khoán nơi niêm yết Nhà sản xuất máy bay của châu Âu (OEM), tổng giá trị vốn hóa thị trường của Airbus, tính đến ngày 7 tháng 3 năm 2023, là 97,2 tỷ euro (103,7 tỷ USD), với tổng số hơn 788 triệu cổ phiếu đã phát hành. Theo báo cáo tài chính của chính nhà sản xuất, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, 74,1% số cổ phiếu đó được giao dịch tự do trên thị trường, 25,9% còn lại do ba cổ đông khác nhau nắm giữ, trong khi cổ phiếu quỹ chiếm 0,1% tổng vốn cổ phần. của Airbus.

Ba cổ đông tổ chức là SOGEPA (Societé de Gestion de Participations Aéronautiques, 10,9% cổ phần), một công ty cổ phần thuộc sở hữu của chính phủ Pháp, GZBV (Gesellschaft zur Beteiligungsverwaltung, 10,9%), một công ty cổ phần thuộc sở hữu của KfW, một công ty nhà nước của Đức ngân hàng và SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, 4,9%), một quỹ tài sản có chủ quyền thuộc sở hữu của nhà nước Tây Ban Nha.

Airbus đã kết thúc năm 2022 với thành tích cao, với lợi nhuận ròng là 4,2 tỷ euro (4,4 tỷ USD) trên doanh thu hơn 58,8 tỷ euro (62,7 tỷ USD), với tổng dòng tiền từ hoạt động là 5,5 tỷ euro (5,8 tỷ USD). Mặc dù thực tế là chuỗi cung ứng và các vấn đề liên quan đến lao động đã ngăn cản nhà sản xuất đạt được mục tiêu giao 700 máy bay vào năm 2022, nhưng việc giao 661 máy bay không có tác động đáng kể đến kết quả của công ty vào cuối năm.

Nguồn: https://www.aerotime.aero/articles/airbus-announces-share-buybacks-following-successful-financial-year