Airbus tăng tầm bay cho A220

26/03/2021

Airbus sẽ chào bán cho khách hàng loại tàu bay A220-200 với tầm bay tăng thêm, theo đó Airbus sẽ tăng tải trọng cất cánh tối đa (MTOW) lên thêm 1 tấn.

Các kỹ sư của Airbus đang nghiên cứu nhiều giải pháp và tìm kiếm các giải pháp về khung thân tàu bay – Phó chủ tịch Airbus phụ trách thị trường tàu bay thân hẹp cho biết. Theo đó, trọng lượng cất cánh tối đa của tàu bay sẽ tăng từ 69,9 tấn lến 70,9 tấn, kết quả là tầm bay tăng thêm được 200 dặm (370km).

Kết quả này mang lại ngạc nhiên thú vị cho tàu bay, việc tăng MTOW đã đưa tàu bay lên một giới hạn mới và sự thay đổi này chỉ áp dụng đối với dòng tàu bay ex-CSeries.

Theo vị phó chủ tịch, việc tăng thêm MTOW sẽ áp dụng cho các khách hàng từ giữa năm 2021. Lựa chọn nâng cấp cũng sẽ được đưa tới khách hàng đang khai thác A220-300 thông qua thông báo kỹ thuật.Do việc thay đổi trọng lượng tàu bay chỉ là :”thay đổi nhỏ:” nên Airbus nhấn mạnh các khách hàng có thể quyết định vào phút cuối trước khi giao tàu bay nếu như khách hàng nhận thấy cần thiết tăng tải trọng.

Dòng A220, bao gồm -100 và -300, do Airbus mua lại từ nhà sản xuất Bombardier của Canada từ tháng 10 năm 2017. Ngay ban đầu, thương vụ này không chỉ là đối tác kinh doanh mà còn bao gồm cả việc thay tên tàu bay. Bombardier đã nhượng bán cổ phần chương trình A220 vào tháng 02 năm 2020, để tập trung định hướng  vào mảng tàu bay kinh doanh.

Nguồn: https://www.aerotime.aero/27519-a220-more-range