Airbus có đơn hàng đầu tiên sau 3 tháng

03/09/2020

Do ảnh hưởng của corona virus trên toàn cầu, nên nhu cầu về máy bay trở nên khan hiếm, đưa Airbus vào tình thế khó khăn. Tuy vậy, Airbus cũng đã có những dấu hiệu hồi phục trở lại, với số đơn hàng tính đến nay là 302 chiếc, (sau khi trừ đi số đơn hàng huỷ).

Airbus cũng đã giao 49 máy bay trong tháng 7/2020.

Thực tế, các máy bay được giao đều là máy bay thân hẹp. Các máy bay thân rộng đều bị các khách hàng miễn cưỡng nhận do nhu cầu đi lại giảm, đặc biệt là đường dài.

Airbus cũng thông báo sẽ cắt giảm việc lắp ráp A350 xuống còn 5 chiếc/tháng sau khi báo cáo đưa ra chi phí hoạt động lỗ đến 1,4 tỷ USD.

Số máy bay thương mại được giao trong nửa đầu năm 2020 chỉ bằng một nửa so với năm ngoái (2019), trong khi đó doanh thu giảm tới 22,2 tỷ USD.

Đến nay trong năm 2020, Airbus giao được 245 máy bay.

Nguồn : https://www.aviationbusinessme.com/airlines/22040-airbus-logs-first-new-orders-in-three-months