VALC thông báo thay đổi ĐKKD về tăng vốn điều lệ

15/04/2010

1. Tên công ty: Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà Bắc Á, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp: 0102384108, đăng ký lần đầu ngày 08/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 10/02/2010.
4. Người đại diện pháp luật: Ông Trần Long - Chức vụ Tổng Giám đốc, CMND số 012845947, Hộ khẩu thường trú tại số nhà 30, ngõ 198/3 phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
5. Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
- Mua và cho thuê, thuê và cho thuê lại máy bay;
- Đầu tư kinh doanh vận tải taxi hàng không;
- Cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, đặc thù quảnl ý máy bay, các dịch vụ tài trợ cơ cấu, quản lý tài sản cho bên thứ ba, các dịch vụ bảo dưỡng, bảo hiểm máy bay;
- Cho thuê kho phụ tùng máy bay (trừ kinh doanh bất động sản);
- Kinh doanh khai thác các sân bay;
- Bán máy bay;
- Xuất nhập khẩu máy bay, động cơ, phụ tùng máy bay, các thiét bị thuộc lĩnh vực hàng không;
- Nhận ủy thác mua máy bay, động cơ, phụ tùng máy bay và các thiết bị thuộc lĩnh vực hàng không.
6. Vốn điều lệ: 953.492.500.000 đồng, bằng chữ: Chín trăm năm mươi ba tỷ bốn trăm chín hai triệu năm trăm ngàn đồng (Vốn điều lệ trước khi thay đổi 640.000.000.000 đồng, Sáu trăm bốn mươi tỷ đồng).
7. Vốn đã góp: 938.177.500.000 đồng (Chín trăm ba tám tỷ một trăm bảy bảy triệu năm trăm nghìn đồng).