VALC: Calyon là NH thu xếp tín dụng cho 05 máy bay ATR72-500

10/08/2009

Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) đã chỉ định ngân hàng Calyon là ngân hàng thu xếp tín dụng xuất khẩu cho dự án 05 máy bay ATR72-500. Lô máy bay này dự kiến sẽ được giao từ tháng 04 đến tháng 12 năm 2010.

Chính phủ Việt Nam đã đồng ý cấp bảo lãnh cho khoản vay tín dụng xuất khẩu này thông qua Bộ Tài chính.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt  Nam (BIDV) sẽ tài trợ phần vốn vay thương mại cho dự án. Các công ty luật Norton Rose và YKVN sẽ là tư vấn luật cho ngân hàng cho vay, Lovells và Leadco được lựa chọn làm tư vấn luật cho VALC. Lô 05 chiếc máy bay này sẽ được VALC cho Vietnam Airlines thuê lại. Dự kiến các thỏa thuận cho vay sẽ được ký kết muộn nhất vào tháng 02/2010.