Thông báo: Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VALC

05/05/2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam

 

Ngày 20/04/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) đã có Thông báo số 168/TB-VALC về việc mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức vào 09h00 ngày 15/05/2021 tại Sheraton Grand Danang Resort – Số 35 Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh, HĐQT VALC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VALC, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức mới: 14h00, Thứ Bảy, ngày 15/05/2021.

2. Địa điểm tổ chức mới: Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake – Số 05 Phố Từ Hoa, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trân trọng!

 

Nơi nhận (.......bản):

  • Như đề gửi;
  • Lưu VP.

chu ky chi Van TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hiền