THÔNG BÁO: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

23/04/2013

Ngày 08/4/2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam có Giấy mời số 282/TB -VALC-VP về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức vào ngày 24/4/2013 (Thứ Tư) tại Phòng họp, trụ sở Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam – Tầng 14, tháp A Vincom, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Để việc chuẩn bị các tài liệu phục vụ Đại hội thêm kỹ lưỡng, Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam xin thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 như sau:

- Thời gian dự tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo Giấy mời số 282/TB -VALC-VP ngày 08/4/2013: Từ 14h00 ngày 24 tháng 4 năm 2013 (Thứ Tư)

- Thời gian điều chỉnh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013: Từ 14h00 ngày 10 tháng 5 năm 2013 (Thứ Sáu)

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Giấy mời số 282/TB -VALC-VP ngày 08/4/2013. HĐQT sẽ gửi bổ sung các nội dung sửa đổi tài liệu Đại hội cổ đông (nếu có) theo đúng thời hạn quy định của Điều lệ công ty.

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo!
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

Nguyễn Thị Thanh Vân