Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

27/09/2018

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam

 

Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 01/10/2018 của Công ty, cụ thể như sau:

1.    Địa điểm tổ chức Đại hội đã thông báo: Phòng họp – Tầng 5, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2.    Địa điểm tổ chức Đại hội thay đổi: Phòng họp – Tầng 1, Khách sạn Hilton Garden Inn Hanoi, số 20 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

          Các nội dung khác của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được giữ nguyên như Thư mời họp số 414/TB-VALC-VP ngày 14/09/2018 của Công ty.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

                                   Trần Thanh Hiền