Thông báo chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2009

28/09/2009

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCĐ ngày 20/02/2009 của ĐHĐCĐ về việc phê duyệt Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2009; căn cứ Nghị quyết số 035/NQ-VALC-HĐQT ngày 22/9/2009 v/v Phương án chi tiết tăng vốn điều lệ 2009;

Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc phát hành tăng vốn năm 2009 như sau:

1. Thông tin về đợt phát hành:
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 30/8/2009: 626.985.000.000 đồng (tương đương 62.698.500 cổ phần).
- Tổng số vốn phát hành thêm: 313.492.500.000đ (Ba trăm mười ba tỷ bốn trăm chín hai triệu năm trăm ngàn đồng) tương đương 31.349.250 cổ phiếu.
- Tổng số vốn điều lệ sau khi phát hành: 940.477.500.000đồng (tương đương 94.047.750 cổ phần).
- Loại cổ phần phát hành: Phổ thông
- Giá phát hành: 10.000đ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 30/8/2009.

2. Số cổ phần chào bán cho Quý cổ đông:
Mỗi cổ đông hiện hữu được mua thêm 50% tổng số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Thời gian nộp tiền: từ ngày 05/10/2009 đến hết ngày 09/10/2009.

3. Chỉ dẫn thanh toán:
Các đơn vị và cá nhân có thể góp vốn bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
 - Chuyển khoản:
+ Số tài khoản:  12010000262150
+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam
+ Tại: Chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
+ Nội dung chuyển tiền: (tên đơn vị) góp vốn mua cổ phần năm 2009 của VALC
- Nộp tiền mặt: tại Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam.
Trước khi nộp tiền góp vốn kính đề nghị quý cổ đông xác nhận việc đăng ký góp vốn theo mẫu dưới đây gửi về trụ sở Công ty trước ngày 05/10/2009.
Kể từ ngày 10/10/2009, cổ đông nào không đăng ký mua cổ phần và không nộp tiền góp vốn mua cổ phần phát hành thêm coi như từ chối việc góp vốn mua cổ phần. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện chào bán cho các cổ đông hoặc các đối tượng khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:
Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam.
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Đào Duy Anh, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04 35772225 Fax: 04305772270 (Gặp chị Chu Thị Thu Hà - Kế toán trưởng).
Trân trọng!